Güncel Bilgiler
 » Fikri Haklar
 » Geçici İş Görmezlik Durumunda Ücret
 » Temyizin İlamlı İcraya Etkisi
 » Toplu Yapılarda Ortak Giderler
 » İlam nedir? İlamların İcrası
 » Boşanma
 » Geçerli Fesih-Haklı Fesih
 » İsmin Değiştirilmesi
 » Ana Gayrimenkulün Yönetimi
 » İş Güvencesi Nedir?
 » Hekimin Hukuki Sorumluluğu
 » İşverenin Eşit İşlem Borcuna Aykırı Davranması
 
 
 
Ana Sayfa > Uzmanlık Alanlarımız
 
Uzmanlık Alanlarımız
 
Hukuki Danışmanlık
Gerçek ve tüzel kişilere yönelik sözlü ve yazılı hukuki danışmanlık,
 
Ticaret Hukuku
Ticaret ve şirketler hukukuna ilişkin sözlü ve yazılı danışmanlık, sözleşmelerin hazırlanması, halihazırdaki sözleşmelerin incelenmesi ile ticari davaların takibi,
 
Sigorta Hukuku
Sigorta hukukuna ilişkin sözlü ve yazılı danışmanlık, güncel mevzuat takibi ve bilgilendirme ile tazminat ve rücu davalarının takibi,
 
İş Hukuku
İş hukukuna ilişkin sözlü ve yazılı danışmanlık, iş sözleşmelerinin hazırlanması, özlük dosyalarının oluşturulmasında ve sözleşme fesihlerinde insan kaynakları departmanına hukuki destek ile iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan tüm davaların takibi,
 
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku
Fikri ve sınaî hakların korunmasına yönelik danışmanlık ile TPE nezdinde marka, endüstriyel tasarım, patent başvuruları, itirazlarına ilişkin işlemlerin takibi ile marka, endüstriyel tasarım, patent korumasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan hükümsüzlük, tazminat ve davalarının takibi ile gümrük mevzuatı ve yasal mevzuattan kaynaklanan cezai yaptırımların uygulanmasına yönelik arama, elkoyma işlemlerinin icrası ve takibi,

· Elektronik ve mesafeli sözleşmeler
· E-Ticaret
· Alan adları ve korunması
· İnternette kişilik hakları, erişimin engellenmesi
· İnternet servis sağlayıcıları ve sorumlulukları
· İnternet ve fikri haklar
· Bilgisayar programları(yazılımların) ve veri tabanlarının korunması
· İnternet ve marka hukuku (markanın alan adı, yönlendirici kod-metatag- ve anahtar sözcük-
  adwords- olarak kullanılması
· İnternette haksız rekabet
· İnternet bankacılığı ve ortaya çıkan hukuki sorunlar
 
Ceza Hukuku
Soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki tüm işlemlerin ve davaların takibi,
 
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul hukukuna ilişkin sözlü ve yazılı danışmanlık ile satış vaadi, kat karşılığı inşaat, eser sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, tapu iptali ve tescil davaları başta olmak üzere davaların takibi ve Tapu Müdürlüğü nezdinden gerçekleştirilecek işlemlerin takibi,
 
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas hukukuna ilişkin sözlü ve yazılı danışmanlık, icra takiplerinin hazırlanarak sonuçlanmasına kadar haciz dâhil tüm hukuki işlemlerin yapılması, alacağın tahsili ile davaların takibi
 
Aile Hukuku
Boşanma, velayet, nafaka davalarının takibi ile yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,