Güncel Bilgiler
 » Fikri Haklar
 » Geçici İş Görmezlik Durumunda Ücret
 » Temyizin İlamlı İcraya Etkisi
 » Toplu Yapılarda Ortak Giderler
 » İlam nedir? İlamların İcrası
 » Boşanma
 » Geçerli Fesih-Haklı Fesih
 » İsmin Değiştirilmesi
 » Ana Gayrimenkulün Yönetimi
 » İş Güvencesi Nedir?
 » Hekimin Hukuki Sorumluluğu
 » İşverenin Eşit İşlem Borcuna Aykırı Davranması
 
 
 
Ana Sayfa > Makaleler
 

  İsmin Değiştirilmesi
03 Subat 2013 / Rıhtım Hukuk Bürosu
 
Ad kişiyi toplum içinde diğer kişilerden ayırmaya yarayan hukuki bir araçtır. Türk Hukuku’nda kural olarak adın değişmezliği ilkesi kabul edilmiştir. Bir kimse adını ancak haklı sebeplerin varlığı halinde değiştirebilir.  
 
Ad kişiyi toplum içinde diğer kişilerden ayırmaya yarayan hukuki bir araçtır. Türk Hukuku’nda kural olarak adın değişmezliği ilkesi kabul edilmiştir. Bir kimse adını ancak haklı sebeplerin varlığı halinde değiştirebilir. Burada adın değiştirilmesi ile düzeltilmesi kavramları birbirlerine karıştırılmamalıdır. Adın düzeltilmesinde, ad kütüğe yanlış yazılmıştır ve kişi bunun düzeltilmesini istemektedir. Adın değiştirilmesi ancak dava yolu ile istenir. Adın değiştirilmesi davası kural olarak hasımsız dava olmakla birlikte uygulamada davalı Nüfus dairesi gösterilmektedir. Davacı reşit ise kendisi, reşit değil ise veli veya vasisi davacı olacaktır ve dava, davacının ikametgahı olan Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Adın değiştirilmesi davasında haklı sebepler ne olabilir?

Medeni Kanunumuz adın değiştirilmesi için haklı sebepler ile ilgili bir liste vermemiş ve olayın özelliğine göre hakimin takdirine bırakmıştır. Hakim önüne gelen olayda adın değişmezliği ilkesinden vazgeçirecek kadar bir menfaat görürse adın değiştirilmesine karar verebilecektir. Uygulamada ve öğretide ismin ve soyadın; gülünç ve kötü anlamlar taşıması, günlük hayat veya ticari ilişkilerde yanlış anlamlara neden olabilmesi, kişinin Türk vatandaşlığına geçtikten sonra adını Türkçeleştirmek istemesi, toplumda tanındığı isim ile kütükteki ismin farklı olması, aynı soyadı taşıyan kimselerin kötü ün sahibi olması gibi durumlar haklı sebep olarak kabul edilmektedir.

İsim değiştirilmesi davası görülürken, duruşma esnasında Nüfus Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcısı hazır bulunur. Davacının nüfus kayıtları getirtilip incelerek dava için gösterilmiş olan tanıklar dinlenir.

Mahkeme tarafından verilmiş olan hüküm bölümü, mahalli bir gazetede ilan edilir ve dava sonunda Mahkemenin isim değişikliğine ilişkin vermiş olduğu kararı, Cumhuriyet Başsavcısı veya Nüfus Müdürü temyiz edebilir. Ayrıca adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını isteyebilir. ...
03 Subat 2013
 

DİĞER BAŞLIKLAR
Fikri Haklar - 07 Ocak 2014
Geçici İş Görmezlik Durumunda Ücret - 14 Ekim 2013
Temyizin İlamlı İcraya Etkisi - 30 Eylul 2013
Toplu Yapılarda Ortak Giderler - 22 Eylul 2013
İlam nedir? İlamların İcrası - 12 Agustos 2013
Boşanma - 18 Mayis 2013
Geçerli Fesih-Haklı Fesih - 04 Nisan 2013
Ana Gayrimenkulün Yönetimi - 19 Aralik 2012
İş Güvencesi Nedir? - 27 Haziran 2012
Hekimin Hukuki Sorumluluğu - 10 Mart 2012
İşverenin Eşit İşlem Borcuna Aykırı Davranması - 25 Ocak 2012